HPB Invest
to dział HPB Group zajmujący się pośrednictwem inwestycyjnym w tym nieruchomościami komercyjnymi.

Przy współpracy z naszymi partnerami na całym świecie na zlecenie klienta wyszukujemy, a następnie przedstawiamy lub wskazujemy potencjalnych inwestorów. Wszechstronna znajomość zasad i kultury biznesowej na tym obszarze, połączona z wysoką kompetencją pracowników, gwarantuje sukces realizowanym z udziałem HPB Invest przedsięwzięciom.

Oferujemy współpracę przy nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów handlowych z inwestorami, współpracę w działaniach zmierzających do handlowej i technicznej optymalizacji opracowywanych ofert, a następnie projektów umów oraz koordynowanie podejmowanych przez Zleceniodawcę w tym zakresie działań. Gwarantujemy pomoc przy organizowaniu spotkań handlowych i prezentacji dla potencjalnego inwestora.


www.HPBgroup.pl
hpbinvest@HPBgroup.pl