programpartner to przedsięwzięcie mające na celu wzajemne promowanie się lokalnego bussinesu w miejscach gdzie działają biura HOME PARTNERS.

Uczestnictwo dla wszystkich w tym programie jest bezpłatne. Koszty związane z organizacją programu ponosi HOME PARTNERS - marka należąca do HPB Group.

Uczestnictwo w programpartner nie tylko wiąże się dla partnera akcji z wszelkimi korzyściami jakie daje stosowanie w firmie klasycznych programów lojalnościowych. Ponadto wyróżniając swoich klientów rabatami partner programu daje im poczucie, że są kimś ważnym, a jednocześnie jako wartość dodaną klienci zyskują możliwość otrzymania atrakcyjnych rabatów u innych partnerów akcji. To ostatnie jest cechą wyróżniająca akcję programpartner na tle innych przedsięwzięć lojalnościowych.

Dzięki unikalnej konstrukcji naszej akcji lojalnościowej, karta programpartner nabiera ogromnej wartości dla klienta. Z czasem staje się ona dla niego kluczem właściwego doboru miejsc, w których może on otrzymać znaczne rabaty przy zakupach lub przy zamawianiu usług. Wydana karta programpartner daje możliwość otrzymania tańszych usług lub produktów również u innych uczestników programu co niewątpliwie podnosi jej znaczenie dla posługującej się nią osoby.

Każdy partner akcji w równym stopniu jest promowany przez innych partnerów oraz wśród ich klientów tak jak on promuje innych współuczestników programu.
W ten sposób partner akcji zyskuje dostęp do klientów, którzy poprzez korzyści wynikające z posiadania karty będą preferowali firmy dające im jako okazicielom tych kart atrakcyjne rabaty.

Informacje o uczestnikach akcji umieszczane są bezpłatnie na stronie www.programpartner.org.pl oraz w bezpłatnym miesięczniku RYNEK NIERUCHOMOSĆCI I FINANSE ukazującym się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. Każdy użytkownik karty programpartner będzie informowany na bieżąco o nowych i dotychczasowych partnerach.
 


Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej nt. programpartner
skontaktuj się z nami:

tel.: 510 16 20 31
programpartner@programpartner.org.pl
www.programpartner.org.pl